Novo Bistro Steakhouse

The Novo Bistro Steakhouse in Banilad.

Novo Bistro Steakhouse is an upscale restaurant in Banilad.

Location

  • Banilad

Contact

Novo Bistro Steakhouse

GQS Plaza, Gov. Cuenco Avenue

Barangay Banilad, Cebu City, Cebu 6000 Philippines

Tel nos.: 63-32-231-5026 / 63-32-231-5027 / 63-32-231-5028